COMUNICAT DEL GRUP MUNICIPAL EUIA-ICV DE BLANES SOBRE LES OCUPACIONS DE L’OBRA SOCIAL DE LA PAH A SALT I BLANES.


Des del  Grup Municipal d’EUiA-ICV de Blanes, volem expressar el nostre suport a les accions empreses per l’obra social de la PAH, de forma especial per les recents ocupacions de blocs de pisos a Salt i a Blanes, que pretenen la recuperació dels habitatges buits per a famílies i persones en risc d’exclusió social, que han sofert desnonaments per culpa de les abusives condicions hipotecaries, imposades des de les entitats financeres que, rescatades amb fons públics, segueixen expulsant sistemàticament a moltes famílies de casa seva i especulant amb l’habitatge.

Com a Grup Municipal d’EUiA-ICV de Blanes hem reclamat en diverses ocasions, presentant mocions al ple de l’Ajuntament, posar en marxa mesures per a garantir a les persones el seu dret a un habitatge digne. Dret recollit per la sentència del tribunal europeu que qualifica d’abusives les condicions hipotecaries a l’Estat Espanyol i reclamat pel milió i mig de signatures presentades per la ciutadania demanant la posada en marxa de la ILP de la dació en pagament retroactiva i el lloguer social.

Realitats que el Govern del PP ha decidit ignorar per a canviar la normativa hipotecària, optant fins ara per  rescatar només els bancs i no a les persones. Per aquests motius creiem indispensable com a formació política transformadora i d’esquerres, manifestar la nostra solidaritat amb totes les persones afectades per les mesures empreses des d’un govern esclau de les polítiques dels anomenats “mercats”, al servei dels grans capitals i mancat de sensibilitat i solidaritat cap a les persones.

Demanem de forma especial a l’equip de govern de l’Ajuntament de Blanes i al seu alcalde de, Josep Marigò, tingui especial cura i sensibilitat pel que fa a les accions empreses respecte al bloc ocupat a la nostra ciutat i que estableixi vies de diàleg i solucions per les famílies afectades, amb els representants de la PAH.

En la mateixa línia presentarem escrit al registre de l’Ajuntament de Blanes sol·licitant la convocatòria de la Taula Taula Local pel Dret a l'Habitatge de Blanes amb la màxima urgència, per tal d’avaluar la situació de les famílies afectades.

Blanes, 15 de maig de 2013